Praktische gidsen en brochures

Jaarverslag 2016 Groep Crelan

Jaarverslag 2016 Groep Crelan

De Crelan Groep kan voor het afgesloten boekjaar opnieuw een mooi rapport voorleggen. Het nettoresultaat van de Groep bedraagt 55,2 miljoen EUR tegenover 40,6 miljoen EUR in 2015, wat een stijging betekent van 36%. Onze 290.074 coöperanten genieten mee van deze groei en mogen rekenen op een dividend van 2,75%.

Dankzij het vertrouwen van onze klanten en coöperanten blijft de Crelan Groep een stabiele en gezonde bank-verzekeraar binnen de Belgische landsgrenzen. We gaan ook in 2017 het engagement aan om samen met jullie te blijven groeien.

Jaarverslag 2016

Kerncijfers 2017 van de Groep Crelan

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent