Print

Programma

Crelan-coöperant worden?

Investeer in coöperatieve aandelen

Iedere natuurlijke persoon van 12 jaar of ouder kan coöperant worden. Wanneer u voor 124 euro of meer investeert in coöperatieve aandelen van CrelanCo, komt u in aanmerking voor coöperantenvoordelen.

Intekenen op coöperatieve aandelen

Begeef u naar een Crelan-agentschap in uw buurt. Onze agent zal nagaan in welke mate coöperatieve aandelen voor u een geschikte investering zijn. Als dit inderdaad het geval is, zal hij/zij voor u een aandeelhoudersrekening openen zodat het aantal coöperatieve aandelen waarop u inschrijft, hierop kan worden gedeponeerd en beheerd. Vanaf dat ogenblik bent u coöperant en kunt u gebruik maken van de voordelen waarop dit statuut recht geeft.

Kapitaal opvragen?

Als u de aanvraag tot terugbetaling doet in de eerste helft van het jaar, wordt uw kapitaal teruggestort na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het jaar daarop.
Aanvragen tot terugbetalingen die worden geregistreerd in de tweede helft van het jaar, worden uitgevoerd na de Algemene Vergadering van het tweede daaropvolgende jaar.

Minderjarige
Voor de aanvraag tot terugbetaling van coöperatieve aandelen van een minderjarige moet een speciale procedure doorlopen worden.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent