Print

Voordelen

Dividend

Een interessant nettorendement

U hebt ingeschreven op coöperatieve aandelen van CrelanCo. Een slimme zet, maar wat levert dat u op?

Niet beursgenoteerd

De coöperatieve aandelen van CrelanCo zijn géén beursgenoteerde aandelen.
Het dividend op de aandelen wordt bepaald door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Raadpleeg het uitgifteprospectus van 27 juni 2017 voor meer info over de uitgiftevoorwaarden van de coöperatieve aandelen en de risico’s verbonden aan deze belegging.

Uitzicht op een mooi rendement

Als u inschrijft op coöperatieve aandelen, hebt u elk jaar uitzicht op een mooi dividend. In 2016 bedroeg het 2,75%.

CrelanCo is een officieel erkende coöperatieve vennootschap die lid is van de Nationale Raad voor de Coöperatie. Hierdoor geniet u als natuurlijke persoon een vrijstelling van roerende voorheffing op een eerste schijf van dividenden. Voor het inkomstenjaar 2017 bedraagt deze vrijstelling € 190 per belastingplichtige.
De dividenden die dit bedrag overschrijden, zijn belastbaar.

Indien u meer dan € 190 (inkomsten 2017) aan dividend van CrelanCo ontvangt, dan wordt aan de bron roerende voorheffing ingehouden op het bedrag dat de vrijstelling overschrijdt.

Indien een coöperant dividenden van coöperatieve vennootschappen ontvangt die het bedrag van de vrijstelling overschrijden en waarop geen roerende voorheffing werd ingehouden, dan moet dit excedent opgenomen worden in de aangifte personenbelasting.

Dit kan bv. het geval zijn wanneer hij vennoot is van verschillende coöperatieve vennootschappen of wanneer zijn niet-ontvoogde minderjarige kinderen dergelijke dividenden ontvangen (in dat geval, als de ouders samen het genot van het inkomen van de kinderen hebben, voegen de ouders deze dividenden elk voor de helft toe bij het door hen ontvangen dividend. Indien een van de ouders het exclusieve genot van het inkomen van de kinderen heeft, zal alleen hij/zij het ontvangen dividend toevoegen).

Storting dividend

De dividenden van de coöperatieve aandelen van CrelanCo C.V.B.A. worden begin mei gestort, dit wil zeggen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van eind april.

Opgepast: rendementen uit het verleden zijn geen indicator voor de toekomstige resultaten.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent