Print

Maatschappelijke aandelen

U wordt coöperatief aandeelhouder door in te schrijven op maatschappelijke aandelen van CrelanCo cvba. CrelanCo cvba is lid van de Federatie van kredietinstellingen Crelan. Het is een kredietinstelling opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap.

De coöperatieve vennootschap is meer dan een juridisch statuut. Deze bedrijfsvorm staat ten dienste van een menselijke economie. Coöperatieve vennootschappen bieden gewone burgers de kans om op een eenvoudige en laagdrempelige manier te participeren in het economisch gebeuren. Door zich te verenigen kunnen ze immers projecten realiseren die individueel niet haalbaar zijn.

CrelanCo onderschrijft de coöperatieve doelstellingen. Deze worden gekenmerkt door:

  • het ontbreken van dominerende aandeelhouders: elke coöperant heeft medezeggenschap in de coöperatie, maar terwijl in kapitaalvennootschappen het aantal stemmen van de vennoten rechtstreeks verbonden is aan het aantal aandelen, is in een coöperatieve vennootschap het aantal stemmen per vennoot statutair beperkt
  • nieuwe aandeelhouders - op uitzondering van rechtspersonen - kunnen op elk moment toetreden
  • winstoptimalisatie i.p.v. winstmaximalisatie: omdat coöperatieve aandelen niet genoteerd zijn op de beurs, is een coöperatieve vennootschap niet afhankelijk van een beurskoers. Dit komt de stabiliteit ten goede en maakt het makkelijker om op lange termijn te werken. Voor het dividend van de aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen is trouwens een wettelijk plafond vastgelegd (op dit ogenblik 6%).

Iedereen krijgt de mogelijkheid om aandeelhouder te worden en daardoor een deel van het kapitaal te bezitten door de aanschaf van maatschappelijke aandelen.

Sinds haar oprichting is CrelanCo lid van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). De doelstelling van de NRC is het promoten van het coöperatieve gedachtegoed. De NRC verenigt meer dan 500 federaties en ondernemingen die de fundamentele waarden van de coöperatieve beweging hoog in het vaandel dragen.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent