Print

Programma

Minderjarigen

Kan een minderjarige Crelan-coöperant worden?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan een jongere coöperatieve aandelen onderschrijven en dus Crelan-coöperant worden. Bovendien betaalt hij geen beheerskosten tot hij 23 wordt.
Maar wanneer de terugbetaling van de coöperatieve aandelen van een minderjarige wordt gevraagd, moet een aparte procedure worden gevolgd.

Coöperatieve aandelen zijn roerende goederen en de verkoop van roerende goederen van een minderjarige wordt geregeld door verschillende wetsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek inzake de bescherming van minderjarigen.

Deze bepalingen stipuleren dat ouders die de roerende goederen van hun minderjarig kind willen verkopen, hiervoor de voorafgaande toestemming van de vrederechter nodig hebben.

Deze toestemming kan aangevraagd worden door het indienen van een verzoekschrift tot machtiging bij de griffie van het vredegerecht van de woonplaats van de minderjarige.

Voor deze aanvraag moet een rolrecht worden betaald (kosten die de griffie aanrekent voor de opening van een dossier). Het juiste bedrag van dit rolrecht kan telefonisch bekomen worden bij de griffie van het vredegerecht.

Wanneer de vrederechter oordeelt dat het verzoekschrift de belangen van de minderjarige dient, zal hij zijn toestemming geven. Daarna kunnen de ouders het nodige doen voor de terugbetaling van de coöperatieve aandelen.

Crelan stelt het in te vullen verzoekschrift tot machtiging (.pdf) ter beschikking van de ouders (of voogden).

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent