Meer nieuws

Coöperatief dividend 2016: 2,75%

28 april 2017

Coöperatief dividend 2016: 2,75%

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CrelanCo C.V.B.A. heeft op 27 april 2017 beslist voor het boekjaar 2016 een coöperatief dividend van 2,75% uit te keren.

Wie in 2016 al coöperant was van Crelan, krijgt eerstdaags het dividend op zijn rekening gestort. Tot een bedrag van € 190 is het dividend op aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen zoals CrelanCo vrijgesteld van roerende voorheffing.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent