Print

CCAB

Begeleiding op maat van uw landbouwbedrijf

Met het Centrum voor Agrarische Boekhouding en bedrijfsleiding (CCAB) vzw beschikt Crelan over een extra service voor de Vlaamse land- en tuinbouwer. U kunt een beroep doen op het CCAB voor:

 • bedrijfseconomische boekhouding
 • bedrijfsadviessysteem (BAS)
 • mestbankaangifte
 • EU-verzamelaanvraag
 • overnamebegeleiding
 • milieuvergunningen
 • landbouwfiscaliteit

Deze specifieke service kunt u aanvragen via uw agent Crelan. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het CCAB.

CCAB vzw
Sylvain Dupuislaan 251
1070 Brussel
09/2446450
info@ccab.be
bxl : 10036

Boekhouding en BAS

Bedrijfseconomische boekhouding

Het kapitaal dat een land-of tuinbouwer in zijn bedrijf investeert, is de laatste tijd sterk toegenomen. Een bedrijfseconomische boekhouding is dan ook een must voor elk modern bedrijf. Met deze boekhouding wordt de rentabiliteit van uw volledig bedrijf berekend. Ze is officieel erkend en voldoet aan alle eisen die door het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) worden opgelegd voor het verkrijgen van de steun. 

Bedrijfsadviessysteem

Op basis van de bedrijfseconomische boekhouding kan uw bedrijf doorgelicht worden. Het is de basis voor advies door erkende adviseurs. Vijf aspecten komen hierbij aan bod:

 1. bedrijfseconomische aspecten
 2. dierenwelzijn
 3. goede landbouwpraktijken
 4. milieucondities
 5. arbeidsveiligheid

De kostprijs van dit advies wordt door de overheid voor 80% gesubsidieerd. Op basis van deze doorlichting kunt u uw bedrijf aanpassen aan de eisen van Europa om tot een duurzame land- en tuinbouwactiviteit te komen. Op deze manier wordt nagegaan of het bedrijf voldoet aan alle randvoorwaarden - om te voorkomen dat de niet-naleving zou leiden tot de vermindering van de bedrijfstoeslagrechten.

Mestbankaangifte en milieuvergunningen

Mestbankaangifte

De regelgeving van het MAP III heeft zeer belangrijke gevolgen voor alle land- en tuinbouwbedrijven. De omvorming van de nutriëntengehalte naar nutriëntenemissierechten, de sttrengere bemestingsnormen, de mestverwerkingsplicht, de dierenregisters, het opmaken van de mestuitscheidingsbalansen, enz. vergen een steeds uitgebreidere administratie. Daarnaast moet u jaarlijks nog een mestbankaangifte doen.

Het CCAB stelt aan de agenten van Landbouwkrediet een computerprogramma ter beschikking dat deze aangifte en de andere administratieve verplichtingen een stuk vereenvoudigen.

Milieuvergunningen

Ieder land- en tuinbouwbedrijf moet over een aangepaste milieuvergunning beschikken. Deze vergunning moet bovendien om de 20 jaar vernieuwd worden. De meeste bedrijven moeten hun vergunning vernieuwen voor 30/12/2011.

Het CCAB zorgt voor de opmaak van uw dossier bij aanpassingen van uw vergunning door bedrijfsuitbreiding of bedrijfswijziging of voor de vernieuwing van de vergunning.

EU-verzamelaanvraag

Sinds de Mac Sharry-hervorming van het Europese landbouwbeleid wordt het aandeel van de toeslagrechten in het totale inkomen van het landbouwbedrijf elk jaar belangrijker. De rechtstreekse inkomenssteun werd immers verder uitgebouwd en het prijzenbeleid afgebouwd. Iedere bedrijfsleider heeft er dus belang bij dat deze toeslagrechten correct en zo optimaal mogelijk worden aangevraagd.

Ook hiervoor heeft het CCAB een programma ontwikkeld waarmee de activering van de toeslagrechten kan worden geoptimaliseerd.

Overnamebegeleiding

Uw start als land- en tuinbouwer moet voorbereid worden. De overname van een bedrijf moet gebeuren met het nodige overleg.

Het CCAB begeleidt de overnemer en de overlater bij het opstellen van het overnamecontract en zorgt voor de administratieve afhandeling van het dossier.

Landbouwfiscaliteit

U kunt als land- en tuinbouwer voor uw fiscale verplichtingen een beroep doen op een specifieke regelgeving. Voor de btw bijvoorbeeld kunt u kiezen voor een bijzondere landbouwregeling, die u ontslaat van de verplichting om boekhouding bij te houden en maandelijkse of kwartaalaangiftes in te dienen. Uw aangifte de direct belasting kunt u opmaken met de hulp van de landbouwbarema's in plaats van een fiscale boekhouding.

Het CCAB volgt deze problematiek op de voet en zorgt voor de nodige voorlichting voor de agenten van Landbouwkrediet.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent