Meer nieuws

Programmawet van 25/12/2017 en uw dividenden op coöperatieve aandelen van CrelanCo

5 april 2018

Programmawet van 25/12/2017 en uw dividenden op coöperatieve aandelen van CrelanCo

In een Programmawet van 25 december 2017 bundelde de regering een aantal nieuwe maatregelen inzake fiscaliteit.

Een aantal daarvan traden in werking op 1 januari 2018 en beogen de activering van spaargelden. Ze moeten de Belg stimuleren om slapende spaartegoeden te investeren in de economie. Daartoe werden nieuwe principes ingevoerd voor de vrijstelling van roerende voorheffing op inkomsten uit sommige spaar- en beleggingsproducten. Zo zijn intresten uit spaarrekeningen voortaan nog slechts voor de helft van het vroegere bedrag belastingvrij (€ 940 resp. € 960 voor de inkomstenjaren 2017 en 2018). Anderzijds werd de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden uit aandelen op 2 manieren uitgebreid:

  1. daar waar in het verleden alleen dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen tot een bepaald bedrag vrijgesteld waren van roerende voorheffing, geldt deze vrijstelling nu ook voor dividenden uit andere types van aandelen
  2. het van belasting vrijgesteld bedrag is tezelfdertijd ook verhoogd. Voor het inkomstenjaar 2018 geldt de vrijstelling voor de eerste schijf van € 640 dividenden per belastingplichtige.

Anderzijds schaft de nieuwe wet de toepassing van de vrijstelling aan de bron af. Dit betekent dat elke vennootschap die dividenden uitkeert – en dus ook elke erkende coöperatieve vennootschap - bij de storting voortaan in alle gevallen de roerende voorheffing op het volledige dividendbedrag moet afhouden. Het is dan aan de begunstigde om het jaar daarop in zijn belastingaangifte de terugbetaling van deze roerende voorheffing te vragen.

Concrete gevolgen voor het dividend op uw coöperatieve aandelen van CrelanCo

Als Crelan-coöperant bent u in het bezit van coöperatieve aandelen van de erkende coöperatieve vennootschap CrelanCo c.v.b.a. 

Op de dividenden van CrelanCo genoot u altijd al een vrijstelling van roerende voorheffing aan de bron tot een specifiek maximumbedrag (€ 190 voor het inkomstenjaar 2017).

Voortaan geniet u een vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden van alle types aandelen, en dus ook op andere dan coöperatieve dividenden. Voor het inkomstenjaar 2018 kunt u zo tot maximum € 640 dividenden innen waarop u geen belasting hoeft te betalen.

Toch dient Crelan zich bij de uitbetaling van coöperatieve dividenden te conformeren aan de nieuwe wettelijke bepalingen. Dit betekent dat:

  • bij de storting van uw dividenden voortaan automatisch roerende voorheffing (op dit ogenblik: 30%) op het volledige dividendbedrag wordt ingehouden. Dit zal voor het eerst in mei 2018 gebeuren, bij de uitkering van het coöperatief dividend over het jaar 2017
  • elke coöperant begin 2019 een attest van Crelan zal ontvangen.  Hiermee zult u in uw belastingaangifte volgend jaar de terugbetaling van de in 2018 ingehouden roerende voorheffing kunnen aanvragen voor zover u daarvoor in aanmerking komt, d.w.z. voor zover u in het inkomstenjaar 2018 niet meer dan € 640 dividenden uit coöperatieve en andere aandelen hebt geïnd. Het bedrag aan roerende voorheffing waarvoor u op die manier de teruggave kunt vragen is dus beperkt tot € 192 (€ 640 x 30%).   

Opgelet:

  1. indien u in 2018 meer dan € 640 aan dividenden hebt ontvangen, zult u slechts de teruggave van roerende voorheffing op de eerste € 640 dividenden kunnen vragen.
  2. Op dividenden op aandelen waarvoor aan de bron een roerende voorheffing van slechts 15% wordt afgehouden (bijv. in het kader van het zgn. VVPR-bis-stelsel) is de terugbetaling uiteraard beperkt tot het werkelijk ingehouden bedrag.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent