Print

Uw plannen financieren

Agri-Line

Een kredietlijn met voorschotten op vaste termijn

Agri-Line is een gebruiksvriendelijke kredietlijn van onbepaalde duur. U kunt er bedragen van opnemen voor een vaste termijn van maximum 12 maanden. Agri-Line helpt u zo al uw tijdelijke geldbehoeften te dekken of het nu gaat om de prefinanciering van de toeslagrechten of het betalen van belastingen.

 • administratief zeer eenvoudig en gebruiksvriendelijk
 • kredietlijn van onbepaalde duur met voorschotten
 • er moet slechts één maal een contract worden opgemaakt
 • soepel in opname- en terugbetalingstijdstippen (een trekking heeft een looptijd van min. 3 en max. 12 maanden)

Waarvoor Agri-Line?

Agri-Line is een oplossing van Crelan voor de financiering van een tekort aan bedrijfskapitaal in een landbouwonderneming. Agri-Line is dus o.m. een instrument voor:

 • de voorfinanciering van de toeslagrechten/premies van de Mid Term Review (MTR)
 • de betaling van belastingen

Uw Agri-Line praktisch

 • een Agri-Line vraagt u aan in uw Crelan-agentschap
 • de looptijd van de kredietlijn is onbepaald
 • het minimumbedrag van de kredietlijn bedraagt 12.500 EUR
 • trekkingen op een Agri-Line zijn mogelijk vanaf 5.000 EUR en worden afzonderlijk aangevraagd aan Crelan
 • de rentevoet van elke trekking wordt bepaald bij de aanvraag van de trekking
 • bedragen worden steeds van Agri-Line opgenomen voor een bepaalde periode. De minimumtermijn bedraagt 3 maanden, de maximumtermijn 12 maanden.
 • kapitaal en intresten worden betaald op de vervaldag van de trekking

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent