Print

Lenen

Kortetermijnkredieten

Het kortetermijnkrediet dient ter financiering van het bedrijfskapitaal op korte termijn en/of om toekomstige ontvangsten te prefinancieren. In functie van uw behoeften kunt u kiezen voor een financiering op korte of iets langere termijn (max. 12 maanden).

Voor recurrente financieringsbehoeften kan de Straight Loan een goed alternatief zijn. Voor meer specifieke behoeften kunnen het seizoenskrediet of de Agri-line goede opties zijn.

Praktisch:

  • de looptijd van het kortetermijnkrediet varieert van 1 tot 12 maanden
  • terugbetaling (kapitaal + intrest) op vervaldag
  • minimumbedrag: 7.500 euro
  • geen beheerskosten
  • dossierkosten zijn afhankelijk van het geleende bedrag
  • vervroegde terugbetaling is mogelijk maar daarbij dienen wel interesten te worden betaald (max. 3 mensualiteiten)

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent