Print

Uw plannen financieren

Seizoenslening

Een krediet op maat van uw specialisatie

Een seizoenslening is een krediet waarmee u de opstart van een productiecyclus financiert. Typisch voor dit krediet is dat het een looptijd heeft van maximum 12 maanden.

  • flexibel: het bedrag van uw lening kan jaarlijks veranderen in fuctie van uw teeltplan
  • maatwerk: een lening op maat van uw teelt en bedrijf

Waarvoor?

Met een seizoenslening financiert u de kosten die gepaard gaan met de opstart van een productiecyclus in de:

  • veeteelt
  • akkerbouw
  • tuinbouw

Dit type krediet is specifiek bestemd voor de prefinanciering van teeltontvangsten  of de MTR-premies.

Praktisch

  • een seizoenslening vraagt u aan in uw Crelan-agentschap
  • de looptijd bedraagt maximum 1 jaar
  • de vervaldag is afhankelijk van de gefinancierde teelt. De terugbetaling wordt voorzien op het moment dat de opbrengst verkocht wordt. De maximale looptijd van 12 maanden mag niet overschreden worden.
  • op de vervaldag worden het kapitaal en de volledige intresten terugbetaald
  • een seizoenslening kunt u aanvragen vanaf 10.000 EUR

 

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent