Print

Rekeningen

IBAN - BIC

Uw overschrijvingen uitvoeren

IBAN

Definitie
Het IBAN of “International Bank Account Number” is een internationaal bankrekeningnummer. Dit nummer laat toe een bankrekening te identificeren, ongeacht het land van oorsprong.

Het IBAN van een Belgische rekening bestaat uit 4 groepen van 4 karakters, gescheiden door een spatie. Voorbeeld  van een IBAN:  BE39 1031 2345 6789.
Het IBAN van een buitenlandse rekening is samengesteld uit een voor elk land verschillend aantal karakters (max. 34).

BIC

Definitie
De BIC of “Bank Identifier Code” is een code die de bank van de rekeninghouder identificeert.

BIC Crelan
De BIC van Crelan is NICABEBB.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent