Print

Gereglementeerde spaarrekeningen

Crelan spaarboekje

Een eenvoudige en transparante spaarrekening

 • Intrest
 • Altijd bij de hand
 • Transparant

Kenmerken

Het Crelan spaarboekje is een gereglementeerde spaarrekening van Crelan NV België, een vennootschap naar Belgisch recht.

Lees het document Essentiële Spaardersinformatie alvorens een rekening te openen. Dit document is ook gratis verkrijgbaar in elk Crelan-kantoor.

Intrest

Op uw spaargeld ontvangt u een rentevergoeding die bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.  Voor uw Crelan spaarboekje bestaat de rentevergoeding (op jaarbasis) uit:

 • basisrente: 0,01% (Deze wordt op dagbasis berekend. Zij kan op elk moment wijzigen, afhankelijk van de evolutie van de kortetermijnrente. De basisrente wordt één maal per jaar gestort, op 1 januari.
 • getrouwheidspremie: 0,10% (Per periode van 12 maanden dat een bedrag onafgebroken op uw Crelan spaarboekje staat, ontvangt u een getrouwheidspremie. Deze premie is gegarandeerd gedurende de volledige getrouwheidsperiode. Deze premie wordt gestort bij het begin van het kwartaal (01/01, 01/04, 01/07 of 01/10) dat volgt op de datum van de verwerving van de getrouwheidspremie.)
 • Minimuminlage: niet van toepassing - Maximuminlage: 1.000.000 euro. Als het gedeponeerde bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage, bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,01% aan basisrente en 0,10% aan getrouwheidspremie.

Roerende voorheffing

Op een intrestschijf tot 960 EUR betaalt u geen roerende voorheffing (inkomsten 2018, aanslagjaar 2019). Voor een gemeenschappelijke spaarrekening wordt het belastingvrije bedrag verdubbeld. Overstijgen uw intresten deze bedragen dan betaalt u op dat saldo 15% roerende voorheffing aan de fiscus.

Risico

 • Deposito’s bij Crelan genieten in bepaalde gevallen de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Meer informatie op de site van het garantiefonds (http://fondsdegarantie.belgium.be/nl) en in de Informatiefiche over de depositobescherming.
 • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van  € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.

Altijd beschikbaar

Een spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd. Het geld op uw Crelan spaarboekje kunt u steeds opvragen of transfereren naar een andere rekening, zonder kosten.

Rekeninguittreksels

De basisrentevoet en getrouwheidspremie kunnen worden aangepast aan wijzigende marktomstandigheden. Als de rente van een spaarboekje wijzigt worden de rekeninghouders daarvan op de hoogte gebracht via de rekeninguittreksels.

Kosten

Beheerkosten

 • opening : gratis.
 • sluiting : gratis.
 • jaarlijkse afrekening: gratis.

Eventuele verzekering: niet van toepassing.
Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portokost/envelop.

Klachten

U kunt de Klachtendienst van de bank Crelan NV bereiken via het klachtenformulier. In geval van geschillen kunt u de ombudsman voor financiën contacteren via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/home.

Praktisch

Voor wie?

Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen een Crelan spaarboekje openen.

Rekeninginformatie

De rekeninguittreksels van uw Crelan spaarboekje zijn gratis beschikbaar via:

Openen

U kunt een Crelan spaarboekje enkel openen in een Crelan-agentschap. Dit is volledig gratis.

 

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent