Print

Crelan Direct

Crelan Direct is het onlinekanaal van Crelan met een gratis zichtrekening en een voordelige spaarrekening voor elk type spaarder.

Aanbod uitsluitend geldig voor natuurlijke personen die zich identificeren met hun elektronische identiteitskaart. Indien de inlezing van de elektronische identiteitskaart niet lukt, kan u zich wenden tot één van onze agentschappen.

Praktisch

De functie om ‘klant te worden via het internet’ is tijdelijk geblokkeerd als gevolg van een aantal technische upgrades, onze excuses hiervoor.

In afwachting kan u uiteraard altijd terecht bij één van onze Crelan agentschappen.

Crelan iHorizon Boekje

De online spaarrekening van Crelan

 

Het Crelan iHorizon Boekje is een gereglementeerde spaarrekening van Crelan NV België, een vennootschap naar Belgisch recht.

Lees het document Essentiële Spaardersinformatie alvorens een rekening te openen

De vergoeding van het Crelan iHorizon Boekje bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie:

 • basisrente: 0,01% (op jaarbasis en voor saldi tot 250 000 EUR. De basisrente kan op elk moment wijzigen, afhankelijk van de evolutie van de kortetermijnrente. De basisrente wordt één maal per jaar gestort, op 1 januari.)
 • getrouwheidspremie: 0,20% (op jaarbasis en voor saldi tot 250 000 EUR. Per periode van 12 maanden dat een bedrag onafgebroken op uw Crelan iHorizon Boekje staat, ontvangt u een getrouwheidspremie. Deze premie is gegarandeerd gedurende de volledige getrouwheidsperiode. Deze premie wordt gestort bij het begin van het kwartaal (01/01, 01/04, 01/07 of 01/10) dat volgt op de datum van de verwerving van de getrouwheidspremie.)
 • Wijzigingen van de basisrente en/of de getrouwheidspremie worden meegedeeld via de rekeninguittreksels.
 • Op een intrestschijf tot 960 EUR betaalt u geen roerende voorheffing (inkomsten 2018, aanslagjaar 2019). Voor een gemeenschappelijke spaarrekening wordt het belastingvrije bedrag verdubbeld. Overstijgen uw intresten deze bedragen dan betaalt u op dat saldo 15% roerende voorheffing aan de fiscus.
 • Minimuminlage: niet van toepassing - Maximuminleg: 250.000 EUR. Als het gedeponeerde bedrag meer bedraagt dan de maximuminlage, bedraagt de vergoeding op jaarbasis 0,01% aan basisrente en 0,10% aan getrouwheidspremie.
 • Het iHorizon-boekje heeft een onbepaalde looptijd. U kunt uw spaargeld dus steeds opvragen of transfereren naar een andere rekening, zonder kosten.

Kosten

 • opening : gratis
 • sluiting : gratis
 • jaarlijkse afrekening: gratis
 • Eventuele verzekering: niet van toepassing.
 • Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portokost/envelop.

  Deposito’s bij Crelan genieten in bepaalde gevallen de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Meer informatie op de site van het garantiefonds (http://fondsdegarantie.belgium.be/nl) en in de Informatiefiche over de depositobescherming. In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van  € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.
  U kunt de Klachtendienst van de bank Crelan NV bereiken via het klachtenformulier. In geval van geschillen kunt u de ombudsman voor financiën contacteren via http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/home.

Om een Crelan iHorizon Boekje te kunnen openen, moet u houder zijn van een iRekening.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent