Print

Sparen & Investeren

Beleggingsfondsen (ICB)

Uw geld collectief laten beheren door specialisten

In een beleggingsfonds (kortweg ICB, of instelling voor collectieve beleggingen) worden de middelen van een groot aantal beleggers samengebracht en deskundig belegd. De tegoeden van elke belegger worden uitgedrukt in een aantal deelbewijzen. Deze deelbewijzen hebben een koers waartegen ze kunnen aangekocht of verkocht worden.

Beschrijving

In een beleggingsfonds worden de middelen van een groot aantal beleggers samengebracht en deskundig belegd. De tegoeden van elke belegger worden uitgedrukt in een aantal deelbewijzen. Deze deelbewijzen hebben een koers (som van alle koersen gedeeld door het aantal deelbewijzen in omloop) waartegen ze kunnen aangekocht of verkocht worden.
In welk type van waarden een fonds belegt, hangt af van zijn karakteristieken en doelstellingen. Meestal gaat het om aandelen of obligaties of een combinatie van beide.

Kenmerken:

  • Gespecialiseerd beheer
  • Risico hangt af van de beleggingsstrategie van het fonds (geen kapitaalbescherming)
  • Op elk moment toe- of uittreding mogelijk

Voordelen

Vier goede redenen om te investeren in beleggingsfondsen

Gespecialiseerd beheer

Het deskundige beheer van de activa wordt toevertrouwd aan specialisten die beleggen in verschillende roerende waarden (bv. aandelen, obligaties en vastgoedcertificaten).

Meerdere strategieën

In fondsen met aandelen én obligaties zullen hun respectieve verhoudingen afhangen van het feit of een fonds eerder een dynamische, een neutrale dan wel een defensieve strategie hanteert. U heeft dus de keuze.

Diversificatie

Via beleggingsfondsen kunt u op een eenvoudige manier een gediversifieerde portefeuille aanleggen en risicospreiding inbouwen.

Lagere kosten

Als ‘kleine belegger’ profiteert u van de schaalvoordelen van het fonds. Uw kosten zullen dus lager liggen.

Rendement

Dividend of kapitalisatie

Ofwel keren beleggingsfondsen een dividend uit ofwel worden de ontvangen inkomsten herbelegd. Vandaar het onderscheid tussen:

  • distributieaandelen. Deze geven u recht op een periodiek dividend. De uitkering is meestal jaarlijks.
  • kapitalisatieaandelen. De door het fonds verzamelde inkomsten worden automatisch herbelegd. Pas bij de verkoop van uw deelbewijzen krijgt u de opbrengst van uw belegging in handen.

Roerende voorheffing

De regels inzake de roerende voorheffing op de opbrengsten van beleggingsfondsen variëren naargelang het type fonds. Raadpleeg het prospectus om de regeling te kennen voor een specifiek fonds.

Praktisch

Effectenrekening

Alle deelbewijzen van een fonds worden op een effectenrekening geplaatst. Crelan zorgt voor de administratieve opvolging van de effectenrekening: automatische uitbetaling coupons, terugbetaling op de vervaldag, …

Investeren in beleggingsfondsen?

Investeren in een beleggingsfonds kan in een Crelan-agentschap.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent