Print

Verzekeren

Schuldsaldoverzekering

De onmisbare aanvulling op uw woonkrediet

Een schuldsaldoverzekering betaalt het nog niet terugbetaalde deel van een woonkrediet terug volgens het onderschrijvingspercentage als de kredietnemer (verzekerde) overlijdt.  Ze beschermt de nabestaanden tegen een financiële nachtmerrie en vrijwaart het gezinspatrimonium. Deze verzekering is dus een onmisbare aanvulling op een woonkrediet. Op uw schuldsaldoverzekering van Crelan Insurance geniet u bovendien tot 4 maanden gratis dekking tegen overlijden door ongeval vanaf de onderschrijving.

 • bescherming van uw nabestaanden
 • tal van mogelijkheden om de premie te spreiden
 • tot 4 maanden gratis dekking tegen overlijden door ongeval
 • bijkomende dekkingen mogelijk
 • komt in aanmerking voor fiscaal voordeel

Kenmerken

Een schuldsaldoverzekering betaalt het openstaande kredietsaldo terug naargelang het onderschrijvingspercentage als de kredietnemer (verzekerde) overlijdt.
De premie van de verzekering wordt berekend op het verzekerde kapitaal, een percentage van de lening.

Tip: Voorzie minstens een dekking die proportioneel is aan het gedeelte van uw gezinsinkomen.

Premies

Voor de betaling van de premie van uw schuldsaldoverzekering, hebt u tal van mogelijkheden:

 • eenmalige premie
 • spreiding van de betalingen:  over o.a. 2/3 van de looptijd van uw krediet, of over de hele looptijd.

Als u opteert voor gespreide betalingen hebt u voor uw jaarlijkse premies de keuze uit:

 • jaarlijkse betaling
 • maandelijkse betalingen
 • driemaandelijkse betalingen
 • zesmaandelijkse betalingen

Als er 2 kredietnemers zijn, zijn er 2 opties:

 • de dekking van de schuldsaldoverzekering en dus ook de premies worden over beide partners verdeeld. Meestal wordt de verhouding tussen de inkomsten van beiden als verdeelsleutel gehanteerd.
 • beide partners verzekeren zich voor het integrale kredietbedrag. Als een van beiden zou overlijden, zal het openstaande kredietbedrag dus volledig worden terugbetaald.

Er wordt rekening gehouden met volgende segmentatiecriteria op het vlak van acceptatie (A), tarifering (T) en de omvang van de dekking (O):

 • Uw medische toestand : Indien u op het ogenblik van de aanvraag van de verzekering bepaalde gezondheidsproblemen heeft die een impact hebben op een grotere overlijdenskans, zal dit de premie beïnvloeden. (A - T)
 • Uw leeftijd : Uw leeftijd is een belangrijke factor bij het sluiten van een schuldsaldoverzekering, aangezien uit statistische gegevens blijkt dat de kans op overlijden toeneemt naarmate men ouder wordt. (A-T)
 • Het verzekerd kapitaal : De beheerskosten voor een groter kapitaal wegen relatief gezien minder zwaar door dan voor een kleiner kapitaal. (A-T)
 • De looptijd van uw krediet : Indien men zich voor een langere duurtijd wenst te verzekeren, en dus tot een oudere leeftijd, is het risico op overlijden groter. (T)
 • De beoefening van bepaalde sporten : bepaalde sporten, zoals alpinisme, parachutespringen en duiken kunnen het risico op overlijden verhogen. (T-O)
 • Beroep : bepaalde beroepen, zoals werken op meer dan 15 meter hoogte, militairen en bodyguards verhogen het risico op overlijden. (T-O)
 • Roker/niet-roker : Uit statistieken blijkt dat het gebruik van tabak de gezondheid schaadt en dus de kans op overlijden tijdens de waarborg groter is. (T)

Dekkingen

Gratis tijdelijke dekking overlijden door ongeval

Crelan Insurance biedt bij de ondertekening van het verzekeringsvoorstel gratis een dekking tegen overlijden door ongeval aan. Die blijft geldig tot op het ogenblik dat uw verzekeringspolis effectief van kracht wordt, of tot de weigeringsdatum, met een maximum van 4 maanden.

Als de kredietnemer vóór de invoegetreding van de polis overlijdt door een ongeval, krijgen de erfgenamen het verzekerd bedrag gestort. Zo kunnen zij het project tot een goed einde brengen.

Bijkomende dekkingen

Voor nog meer bescherming kunt u uw schuldsaldoverzekering uitbreiden met:

 • een blijvende dekking ‘ongeval’: een bijkomende vergoeding wordt gestort als het overlijden het gevolg is van een ongeval
 • een dekking ‘overlijden beide verzekerden’: een bijkomende vergoeding als beide kredietnemers binnen het jaar overlijden

 

Fiscaal voordeel

De premies van een schuldsaldoverzekering komen in de meeste gevallen in aanmerking voor belastingvermindering. U krijgt daarom automatisch jaarlijks een attest toegestuurd.

Voor meer informatie over het fiscaal aspect kunt u terecht in uw Crelan-agentschap.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent