Print

Verzekeren

Tandem-schuldsaldoverzekering

Variant voor 2 kredietnemers

Een Tandem-schuldsaldoverzekering is een variant op de schuldsaldoverzekering voor 2 kredietnemers. De Tandem-schuldsaldoverzekering betaalt dus ook het nog niet terugbetaalde bedrag van een woonkrediet terug volgens het onderschrijvingspercentage als één van beide  kredietnemers (verzekerden) overlijdt.  Ze is een voordelige oplossing voor kredietnemers die geen belastingvermindering genieten op hun verzekeringspremies. Op de Tandem-schuldsaldoverzekering van Crelan Insurance geniet u bovendien tot 4 maanden gratis dekking tegen overlijden door ongeval vanaf de onderschrijving.

 • bescherming van uw nabestaanden
 • tal van mogelijkheden om de premie te spreiden
 • tot 4 maanden gratis dekking tegen overlijden door ongeval
 • voordelig alternatief voor 2 kredietnemers die niet in aanmerking komen voor belastingvermindering
 • bijkomende dekkingen mogelijk

Kenmerken

Een Tandem-schuldsaldoverzekering is een formule die Crelan Insurance heeft ontwikkeld voor woonkredieten:

 • met 2 kredietnemers
 • die niet in aanmerking komen voor fiscaal voordeel op de schuldsaldoverzekeringspremies
  (of die verkiezen om de premie niet fiscaal af te trekken)

Omdat de kredietnemers de premies niet fiscaal in mindering brengen, kunnen ze één verzekering op naam van beiden afsluiten. En dat is nu eenmaal goedkoper dan twee afzonderlijke verzekeringen.
De Tandem-schuldsaldoverzekering betaalt het openstaande kredietsaldo terug naargelang het onderschrijvingspercentage als een van beide kredietnemers overlijdt.

Premies

Voor de betaling van de premie van uw schuldsaldoverzekering, hebt u tal van mogelijkheden:

 • eenmalige premie
 • spreiding van de betalingen:  over o.a. 2/3 van de looptijd van uw krediet, of over de hele looptijd.

Als u opteert voor gespreide betalingen hebt u voor uw jaarlijkse premies de keuze uit:

 • jaarlijkse betaling
 • maandelijkse betalingen
 • driemaandelijkse betalingen
 • zesmaandelijkse betalingen

Er wordt rekening gehouden met volgende segmentatiecriteria op het vlak van acceptatie (A), tarifering (T) en de omvang van de dekking (O):

 • Uw medische toestand : Indien u op het ogenblik van de aanvraag van de verzekering bepaalde gezondheidsproblemen heeft die een impact hebben op een grotere overlijdenskans, zal dit de premie beïnvloeden. (A - T)
 • Uw leeftijd : Uw leeftijd is een belangrijke factor bij het sluiten van een schuldsaldoverzekering, aangezien uit statistische gegevens blijkt dat de kans op overlijden toeneemt naarmate men ouder wordt. (A-T)
 • Het verzekerd kapitaal : De beheerskosten voor een groter kapitaal wegen relatief gezien minder zwaar door dan voor een kleiner kapitaal. (A-T)
 • De looptijd van uw krediet : Indien men zich voor een langere duurtijd wenst te verzekeren, en dus tot een oudere leeftijd, is het risico op overlijden groter. (T)
 • De beoefening van bepaalde sporten : bepaalde sporten, zoals alpinisme, parachutespringen en duiken kunnen het risico op overlijden verhogen. (T-O)
 • Beroep : bepaalde beroepen, zoals werken op meer dan 15 meter hoogte, militairen en bodyguards verhogen het risico op overlijden. (T-O)
 • Roker/niet-roker : Uit statistieken blijkt dat het gebruik van tabak de gezondheid schaadt en dus de kans op overlijden tijdens de waarborg groter is. (T)

Dekkingen

Gratis tijdelijke dekking overlijden door ongeval

Crelan Insurance biedt bij de ondertekening van het verzekeringsvoorstel gratis een dekking tegen overlijden door ongeval aan. Die blijft geldig tot op het ogenblik dat uw verzekeringspolis effectief van kracht wordt, of tot de weigering van de schuldsaldoverzekering, met een maximum van 4 maanden.
Als de kredietnemer vóór de invoegetreding van de polis overlijdt door een ongeval, krijgen de erfgenamen het verzekerd bedrag gestort. Zo kunnen zij het project tot een goed einde brengen.

 

Bijkomende dekkingen

Voor nog meer bescherming kunt u uw Tandem-schuldsaldoverzekering uitbreiden met:

 • een blijvende dekking ‘ongeval’: een bijkomende vergoeding wordt gestort als het overlijden het gevolg is van een ongeval
 • een dekking ‘overlijden beide verzekerden’: een bijkomende vergoeding als beide kredietnemers binnen het jaar overlijden

 

 

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent