Sparen & Investeren

 • Gereglementeerde spaarrekeningenOp het gespaarde saldo op een gereglementeerde spaarrekening ontvangt de spaarder een basisrente en een getrouwheidspremie. De spaarder kan op elk moment over zijn inleg beschikken.Consulteer de ... Lees meer
 • KasbonsEen kasbon is een obligatie die de uitgevende bank ertoe verbindt de belegger een intrest uit te betalen op vaste momenten tijdens de looptijd van een kasbon. Op de eindvervaldag wordt ook het ... Lees meer
 • Nieuw beleggingsaanbodGestructureerde producten (Notes)Intekenperiode Commerciële naamISIN-CodeMuntt.e.m. 16 april 2018, 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting)Credit Suisse (CH) Auto-Callable Women Leadership ... Lees meer
 •  
 • Beleggingsfondsen (ICB)In een beleggingsfonds (kortweg ICB, of instelling voor collectieve beleggingen) worden de middelen van een groot aantal beleggers samengebracht en deskundig belegd. De tegoeden van elke belegger ... Lees meer
 • Gestructureerde beleggingenEen note is een gestructureerd schuldinstrument met vaste looptijd waarbij het potentiële rendement wordt bepaald door onderliggende effecten van verschillende aard of door de prestatie van een ... Lees meer
 • Crelan-beleggingscontractEen beleggingscontract is een flexibele beleggingsformule waarmee u met een vaste regelmaat (bijvoorbeeld maandelijks of trimestrieel) hetzelfde bedrag investeert in beleggingsfondsen. Lees meer
 •  
 • EffectenrekeningAl uw effecten (kasbons, deelbewijzen van fondsen, aandelen,...) worden op een effectenrekening bewaard. Transacties zoals het innen van coupons gebeuren daardoor automatisch. Lees meer
 • Euro-obligatiesEuro-obligaties zijn schuldbewijzen van leningen die op internationale schaal worden uitgegeven door o.a. grote ondernemingen, overheidsinstellingen en lokale overheden. De belegger heeft recht op ... Lees meer
 • Pensioensparen via ICB'sDoor aan pensioensparen te doen, bouwt u op een fiscaal voordelige manier een kapitaal voor later op.Wanneer u kiest voor pensioensparen, dan opent Crelan voor u een pensioenspaarrekening. ... Lees meer
 •  
 • TermijnrekeningOp een Termijnrekening plaatst u een bedrag voor een vooraf bepaalde periode. U heeft de keuze op het vlak van de looptijd, het bedrag, de rentebetalingstermijn. De Termijnrekening is een effect ... Lees meer
 • BeleggenNet als de meeste Belgen zet u af en toe wat geld opzij. Maar bent u wel zeker dat u er het maximum uit haalt? Even stilstaan bij de verschillende mogelijkheden van Crelan kan een wereld van ... Lees meer

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent