Print

Op het weer kunt u niet altijd rekenen. Op uw bank wel.

Dit voorjaar getroffen door nachtvorst of langdurige droogte? En komen uw inkomsten daardoor onder druk te staan?
Crelan wil u graag van uw financiële kopzorgen verlossen. Daarom gaan we samen op zoek naar oplossingen.
Om het komende jaar over voldoende liquide middelen te beschikken, kunt u nu tot één jaar uitstel aanvragen voor de kapitaalaflossing van uw beroepskrediet.

Wat stellen we voor?

Crelan geeft u uitstel voor de kapitaalaflossing van uw lopende krediet. Dit zonder verder onderzoek of zonder dossierkosten en voor een periode van maximaal 1 jaar.

U hebt de keuze tussen:

  • uitstel met behoud van de oorspronkelijke looptijd en aflossing van het niet terugbetaalde kapitaal op de volgende vervaldag
  • uitstel met behoud van de oorspronkelijke looptijd en spreiding van het niet terugbetaalde kapitaal over de resterende vervaldagen 
  • uitstel met verlenging van de looptijd (max. 1 jaar).

Wat moet u doen?

Om uitstel van kapitaalaflossing te krijgen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:   

  • Het krediet waarvoor u uitstel vraagt, is een beroepskrediet op lange termijn.
  • Als u liquiditeitsproblemen hebt, zijn die uitsluitend het gevolg van de klimatologische omstandigheden van het voorjaar van 2017.
  • De kapitaalaflossing(en) waarvoor u uitstel vraagt, is/zijn gepland voor de periode van 31 augustus 2017 tot 30 augustus 2018.
  • U dient uw aanvraag ten minste 1 maand voor de vervaldag van uw krediet in. 
  • U kunt een officieel attest voorleggen waaruit blijkt dat u in het teeltseizoen 2016-2017 schade hebt geleden ten gevolge van nachtvorst of droogte.

Over het attest

Bent u fruitteler in een gebied waar de nachtvorst van april als landbouwramp is erkend? Dan hebt u al een attest ingediend bij uw gemeente, in het kader van uw schadeclaim bij het Landbouwrampenfonds. Een kopie van dit attest volstaat om uitstel van uw kapitaalaflossing aan te vragen.

In alle andere gevallen (droogte of nachtvorst in gemeenten waar deze niet als landbouwramp is erkend) hebben we een ander door een erkende expert opgesteld attest nodig. Dit kan ook een attest zijn dat pas is opgemaakt op het moment van de oogst.

Hulp nodig?

Voor het opstellen van een officieel schadeattest kunt u via uw Crelan-agent een beroep doen op CCAB vzw, het Centrum voor Agrarische Boekhouding en Bedrijfsleiding.

Verschillende kredieten?

U hebt verschillende beroepskredieten op lange termijn bij Crelan? Houd er dan rekening mee dat u slechts 1 keer een uitstel van kapitaalaflossing zonder onderzoek en zonder dossierkosten kunt aanvragen. Vraag dus indien nodig meteen een uitstel voor uw verschillende kredieten aan.

Tijd voor actie

U neemt dit voorstel tot uitstel van kapitaalaflossing met beide handen aan? Goed idee. Wilt u graag praten over een alternatieve oplossing? Dat kan ook!

Bekijk samen met uw Crelan-agent wat voor u de beste oplossing is.

 

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent