Print

Verzekeren

Financieringssaldo-verzekering

De bijkomende bescherming voor uw lening op afbetaling.

In het geval dat een ontlener overlijdt, betaalt een financieringssaldoverzekering het nog niet betaalde deel terug van leningen op afbetaling.

bescherming van uw nabestaanden

tal van mogelijkheden om de premie te spreiden

onmiddellijke dekking tegen overlijden door ongeval

Kenmerken

De financieringssaldoverzekering kan worden afgesloten tot de leeftijd van 55 jaar. De looptijd is meestal identiek aan de looptijd van de lening die ze verzekert . In de praktijk betekent dit 6 tot 120 maanden.
Een financieringssaldoverzekering betaalt naast het kapitaal ook de nog verschuldigde intresten terug als de kredietnemer overlijdt tijdens de looptijd van de lening.
Een financieringssaldoverzekering komt niet in aanmerking voor fiscale voordelen.

Premies

Voor de betaling van de premie van uw financieringssaldoverzekering, hebt u tal van mogelijkheden:
* eenmalige premie
* spreiding van de betaling door integratie in het kredietbedrag

 

Dekking

Onmiddellijke dekking overlijden door ongeval

Drie maanden na de onderschrijving van een financieringsverzekering wordt de dekking effectief.
In het geval van een overlijden door ongeval geldt deze wachtperiode evenwel niet. Deze dekking gaat al onmiddellijk in vanaf de dag volgend op de onderschrijving van de verzekering.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent