Print

Lenen

Leasing

100% financiering zonder persoonlijke inbreng

Leasing is een combinatie van een financieringstechniek en een huurcontract. Een gespecialiseerde leasingonderneming koopt een voertuig of een ander goed op basis van uw richtlijnen. Vervolgens verhuurt de leasingonderneming het goed aan u. U krijgt voor een overeengekomen periode een gebruiksrecht op het goed. Op het einde van het contract kunt u het gehuurde goed eventueel aankopen.

  • Via een leasing kunt u een goed voor 100% financieren zonder persoonlijke inbreng
  • De btw wordt voorgefinancierd en gespreid
  • Bijkomende waarborgen zijn niet nodig
  • U kiest zelf uw leverancier
  • Uw bedrijfskapitaal en ontleningscapaciteit blijven intact

Waarvoor

Leasing is mogelijk voor de financiering van:

  • voertuigen
  • productiemachines
  • uitrustingsgoederen

Soorten leasing

Crelan biedt U een financiële leasing met een aankoopoptie die kleiner is dan 15% (de meest courante formule) .

De leasingnemer is de economische eigenaar van het goed. Hij schrijft het goed af in zijn boekhouding en trekt de intresten af van zijn resultaat.

De leasingnemer kan op het einde van het contract  het goed aankopen.

Crelan biedt U een financiële leasing met een aankoopoptie die kleiner is dan 15% (de meest courante formule) .
De leasingnemer is de economische eigenaar van het goed. Hij schrijft het goed af in zijn boekhouding en trekt de intresten af van zijn resultaat.
De leasingnemer kan op het einde van het contract  het goed aankopen.

 

 

Praktisch

•    Een leasing vraagt u aan in uw Crelan-agentschap
•    Op het einde van het contract hebt u de keuze:
- het gehuurde goed kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs (aankoopoptie)
- het gehuurde goed teruggeven
- de huur voortzetten tegen een herziene huurprijs

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent