Print

Lenen

Roll over krediet

Een roll-overkrediet of wentelkrediet is een kredietlijn op middellange of lange termijn dat opgenomen kan worden onder de vorm van één of meerdere niet-hernieuwbare voorschotten op korte termijn (trekkingen).

De roll over kan beschouwd worden als een investeringskrediet op lange termijn met een gunstige variabele rentevoet. De looptijd van de voorschotten (trekkingen) is opgedeeld in periodes met een eigen rentevoet (Euribor + marge).

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent