Print

Verzekeren

Schuldsaldoverzekering

De onmisbare aanvulling op uw beroepskrediet.

Een schuldsaldoverzekering betaalt het nog niet terugbetaalde deel van een investerings- of ander professioneel krediet integraal terug als de kredietnemer (verzekerde) overlijdt.  Ze beschermt de nabestaanden tegen een financiële nachtmerrie en is dus een onmisbare aanvulling op een beroepskrediet.  
Op uw schuldsaldoverzekering van Landbouwkrediet Verzekeringen geniet u bovendien tot 4 maanden gratis dekking tegen overlijden door ongeval.

bescherming van uw nabestaanden

tal van mogelijkheden om de premie te spreiden

tot 4 maanden gratis dekking tegen overlijden door ongeval

Kenmerken

Een schuldsaldoverzekering betaalt het openstaande kredietsaldo integraal terug als de kredietnemer overlijdt.
De premie van de verzekering wordt berekend op een dekking van 100% van het schuldsaldo.

Premies

Voor de betaling van de premie van uw schuldsaldoverzekering, hebt u tal van mogelijkheden:

  • eenmalige premie
  • spreiding van de betalingen:  over 2/3 van de looptijd van uw krediet, of over de hele looptijd.

 

Als u opteert voor gespreide betalingen hebt u voor uw jaarlijkse premies de keuze uit:

  • eenmalige betaling
  • maandelijkse betalingen
  • driemaandelijkse betalingen
  • zesmaandelijkse betalingen

Als er 2 kredietnemers zijn, zijn er 2 opties:

  • de dekking van de schuldsaldoverzekering en dus ook de premies worden over beide partners verdeeld. Meestal wordt de verhouding tussen de inkomsten van beiden als verdeelsleutel gehanteerd.
  • beide partners verzekeren zich voor het integrale kredietbedrag. Als een van beiden zou overlijden, zal het openstaande kredietbedrag dus volledig worden terugbetaald.

 

Dekkingen

Tijdelijke dekking overlijden door ongeval gratis

Landbouwkrediet Verzekering biedt bij de ondertekening van het verzekeringsvoorstel gratis een dekking tegen overlijden door ongeval aan. Die blijft geldig tot op het ogenblik dat uw verzekeringspolis effectief van kracht wordt met een maximum van 4 maanden.
Als de kredietnemer vóór de invoegetreding van de polis overlijdt door een ongeval, krijgen de erfgenamen het verzekerd bedrag gestort.

Bijkomende dekkingen

Voor nog meer bescherming kunt u uw schuldsaldoverzekering uitbreiden met:

  • een blijvende dekking ‘ongeval’: een bijkomende vergoeding wordt gestort als het overlijden het gevolg is van een ongeval
  • een dekking ‘overlijden beide verzekerden’: een bijkomende vergoeding als beide kredietnemers binnen het jaar overlijden

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent