Print

Lenen

Straigh Loan

De Straigh Loan financiert belangrijke sommen bedrijfskapitaal. Bijvoorbeeld bij de start of wanneer het bedrijf wenst uit te breiden. Het is dus een globale kredietlijn voor onbepaalde duur, binnen dewelke de klant de mogelijkheid heeft meerdere trekkingen op te vragen van verschillende bedragen voor diverse looptijden. Het bedrag van de lening is minimum 125.000 EUR.

 

-

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent