Print

Lenen

Waarborgkrediet

Met uw bank als garantie

Een waarborgkrediet of bankgarantie is een verbintenis die Crelan voor u aangaat ten opzichte van een derde. Als u in gebreke zou blijven, betaalt de bank aan de tegenpartij op haar vraag een bepaald bedrag. Dit bedrag kan niet hoger zijn dan het bedrag van de bankgarantie.

  • de bank voegt haar handtekening toe aan uw engagement
  • uw bedrijfskapitaal blijft in tact (er wordt alleen een commissie aangerekend)

Voorbeelden

  • U bent dagbladhandelaar en u moet een bankgarantie leveren aan de Nationale Loterij
  • U bent transporteur en u moet een garantie leveren aan het FOD Mobiliteit en Vervoer.

Uw waarborgkrediet in de praktijk

  • een waarborgkrediet vraagt u aan in uw Crelan-agentschap
  • een waarborgkrediet kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur duur worden verstrekt
  • een waarborgkrediet kan worden aangevraagd vanaf 5.000 EUR
  • indien een beroep wordt gedaan op de waarborg, betaalt de bank de tegenpartij. U dient dit bedrag dan onmiddellijk terug te betalen

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent